Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣΤο τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην αγορα-πωλησία δικαιωμάτων φύτευσης, δεδομένης και της εκπνοής ισχύος τους την 31/12/2015. Τα δικαιώματα φύτευσης που  βρίσκονται στα χέρια των παραγωγών, εφόσον υποβληθούν αιτήσεις (άρθρο 9 §1 εκτελεστικού κανονισμού 2015/561) από  30/9/2015 και μετά , θα μετατρέπονται σε άδειες φύτευσης.

Ένα Κράτος Μέλος δικαιούται να αποφασίσει να παρατείνει την προθεσμία ισχύος των δικαιωμάτων φύτευσης προκειμένου να μετατραπούν σε Άδειες Φύτευ-σης πέραν της 31/12/2015 (σσ. κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να δώσει παράταση έως το 2020).