Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα,     9-12-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                               Aρ. πρωτ.: 5701/156009

     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                     

Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ                         

            
ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»

ΣΧΕΤ:1) η με αριθμ. 3326/99721/01-08-2014 εγκύκλιος

            2) η με αριθμ. 5413/14801/24-11-2014 εγκύκλιος

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Τα 10 δικαιολογητικά για τα δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων

Στις 15 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινάμπελων, ενώ υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι όλοι οι παραγωγοί και οι οινοποιοί .
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία αμπελουργίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :