Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα,     9-12-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                               Aρ. πρωτ.: 5701/156009

     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                    

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                     

Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ                         

            
ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»

ΣΧΕΤ:1) η με αριθμ. 3326/99721/01-08-2014 εγκύκλιος

            2) η με αριθμ. 5413/14801/24-11-2014 εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και εξαιτίας αφενός του μεγάλου όγκου διορθώσεων που απαιτούνται από τις ΔΑΟΚ στο Αμπελουργικό Μητρώο και αφετέρου του μεγάλου φόρτου εργασίας λόγω του συμπληρωματικού προγράμματος της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2014-2015, σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι τις 22  Δεκεμβρίου 2014. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσους αμπελοκαλλιεργητές παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα από 05 Ιανουαρίου 2015 έως 15 Ιανουαρίου 2015.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία. 

   Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α 

                 Δρ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: