Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης


Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης
              οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


Εκδήλωση ενδιαφέροντος από 15/11/2015 έως 15/12/2015 καλεί το ΥΠΑΤΤ να υποβάλλουν οι αμπελουργοί που θα θελήσουν να καταθέσουν αιτήματα για χορήγηση Άδειας Φύτευσης σύμφωνα με το νέο καθεστώς που η ισχύς του ξεκινά από 1/1/2016 και η κανονική υποβολή αιτημάτων θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2016.

Εν όψει της επιλογής κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016 σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό και ενσωμάτωσής τους στην Εθνική νομοθεσία έως 31 Δεκεμβρίου 2015, παρακαλούμε όπως καλέσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς στην περιοχή ευθύνης σας, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.