Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί: ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν
Λίγα 24ωρα μετά την ψήφιση της διάταξης επιβολής ΕΦΚ στο κρασί 0,20 € / lt, το ανεφάρμοστο αυτής της διάταξης, αρχίζει να προβληματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Βέβαια το κέντρο βάρους της προβληματικής επιλογής της κυβέρνησης έγκειται στο πολιτικό σκέλος της επιλογής, επιλογή να φορολογηθεί ένα εγχωρίως παραγόμενο αγροτικό προϊόν, που μέχρι σήμερα σε όλα τα οινοπαραγωγά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ. Ο οίνος είναι ενταγμένος στα προϊόντα με ΕΦΚ (μηδενικό) και ορισμένα προϊόντα (άνω των 15ο vol.) επιβαρύνονται ήδη με ΕΦΚ.