Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Μεγάλο ποσοστό αυτοκατανάλωσης της ελληνικής οινοπαραγωγήςΜικρή μείωση της κατανάλωσης Οίνου στην Ελλάδα, αλλά μεγάλο ποσοστό αυτοκατανάλωσης της ελληνικής οινοπαραγωγής
Η έκδοση του οριστικού ισοζυγίου οίνου 2012/13 και του προσωρινού 2013/14 από το τμήμα Οίνου του ΥΠΑΠΕΝ, δίνει τη δυνατότητα στατιστικά τουλάχιστον να προσδιοριστεί ο όγκος της κατανάλωσης στη χώρα μας.

Οι μεταβολές των μεγεθών του ισοζυγίου οίνου, όπως τα αποθέματα αρχής και τέλους της περιόδου, η παραγωγή, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι εγχώριες χρήσεις, συμβάλλουν στον υπολογισμό του όγκου της ετήσιας κατανάλωσης οίνου στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι για το μέγεθος της κατανάλωσης, η εκτίμηση του ετήσιου όγκου της, δεν προσεγγίζεται με καμία άλλη μέθοδο, φυσική ή στατιστική.
Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα του ισοζυγίου που αποστέλλεται ετησίως στην Commission και μετά από επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ προκύπτει ότι ο καταναλούμενος όγκος οίνων στη χώρα μας την περίοδο 2013/14 παρουσίασε υποχώρηση της τάξης του 4,22% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (3.060.000 HL / 2012-2013, 2.931.200 HL/ 2013-2014).
Σε σχέση με το μέσο όρο πενταετίας, η κατανάλωση οίνου, εμφανίζεται μειωμένη κατά 2,36% (3.002.000 HL / Μ.Ο. πενταετίας) στη χώρα μας, ενώ με βάση το μέσο όρο από το 2000/2001 έως το 2012/2013, η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη κατά 9,11%.  
Η σύγκριση του μεγέθους της κατανάλωσης με την ετήσια παραγωγή οίνου και των αποθεμάτων εξακολουθεί να επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά υψηλό βαθμό αυτοκατανάλωσης των οίνων που παράγει, δεδομένου ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της κινούνται σε χαμηλά ποσοστά (5,59% εισαγωγές – 7,23% εξαγωγές, σε σχέση με τον παραγόμενο όγκο).
Ο βαθμός αυτοκατανάλωσης με τον συνυπολογισμό των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αρκετά υψηλός για την περίοδο 2013/2014, σε ποσοστό 92,8%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: