Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΟΣΟΕΗ ουσιαστική ενημέρωση αλλά και ο πλούσιος προβληματισμός για επιμέρους εκκρεμότητες  στις οποίες θα πρέπει να δοθεί εθνική λύση , ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ημερίδας που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ  με βασικό θέμα την ανασυγκρότηση του ελληνικού αμπελώνα στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2014-2020.
Στην ημερίδα πήραν μέρος δεκάδες εκπρόσωποι ενώσεων -μελών της οργάνωσης απ όλη τη χώρα, με βασικούς εισηγητές τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Δ .Γραμματικό ( προϊστάμενος τμήματος Αμπέλου και Ελαίας)  και Χρ. Παπαναστασίου (τμήμα Αμπέλου και Ελαίας επίσης), την δικηγόρο Α. Μητροπούλου και τον γενικό διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ Παρ. Κορδοπάτη. Παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ  Ειρ. Κατσινοπούλου, ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων  Κ. Δαμαβολίτης και ο Γ. Γκικόπουλος από το ΚΚΕ.


Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ  Χρ. Μάρκου  τόνισε ότι η θεματολογία της ημερίδας (άδειες φύτευσης, δικαιώματα, αναδιάρθρωση, οργανώσεις παραγωγών) θέτει το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κλάδος για το τι είδους αμπελοοινική οικονομία θέλουμε. Το δίλλημα, είπε, είναι : μετεξέλιξη των υφιστάμενων δομών που σημαίνει απόλυτο έλεγχο του τομέα από το εμπόριο και τη διανομή και κυριαρχία της λογικής του αλόγιστου κέρδους ή  ανάπτυξη με βάση την αμπελουργική εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου, σεβασμό στην εργασία και την ποιότητα του προϊόντος και προστασία των τοπικών κοινωνιών; Δίνοντας καταφατική απάντηση στο δεύτερο, τόνισε την ανάγκη ρήξεων με το παρελθόν (αλλαγές σε πολιτική γης, κληρονομικό δίκαιο, θεσμικό πλαίσιο κλπ) αλλά και με παθογένειες που θα υπερβεί να υπερβεί από μόνος του ο κλάδος. Είπε ακόμη ότι οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί ,όπως και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί γενικότερα, θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε οικονομικές μονάδες με καθοριστικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας και κάλεσε την Πολιτεία να βάλει τέλος στα φαινόμενα που πριονίζουν τις προοπτικές του κλάδου (παράτυπες οινοποιήσεις, φυτεύσεις και εισαγωγές) καθώς επίσης και την ιδιωτική οινοβιομηχανία να κόψει κάθε δεσμό με τις δυνάμεις που συντηρούν καταστροφικές πρακτικές για τον κλάδο.
Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατσινοπούλου ανέφερε  ότι η σταθεροποίηση του αγροτικού τομέα ,η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού και η χάραξη στρατηγικών συνολικά και στους επιμέρους κλάδους αποτελούν προτεραιότητα για το κυβερνών κόμμα.  Επισήμανε επίσης ότι το τοπίο κατάρρευσης στην ελληνική γεωργία δεν οφείλεται αποκλειστικά στα τελευταία μνημονιακά χρόνια αλλά είναι συνειδητή επιλογή μιας πολιτικής δεκαετιών, ενώ άσκησε κριτική  στην ΚΑΠ λέγοντας ότι δεν επιδεικνύει πνεύμα αλληλεγγύης και ότι υπηρετεί τα συμφέροντα της αγροτικής βιομηχανίας. Είπε επίσης ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να αρχίσει από το μηδέν καθώς λείπουν βασικά εργαλεία και χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ τονίζοντας ότι θα υπάρξει συστηματικός διάλογος της κυβέρνησης με τις οργανώσεις των παραγωγών.
 Από πλευράς ΚΚΕ, ο κ. Γκικόπουλος τόνισε ότι οι μικρομεσαίοι αγρότες μπορούν να επιβιώσουν μόνο μέσα από ισχυρούς συνεταιρισμούς. Επισήμανε επίσης  ότι η  ΚΑΠ είναι ένα εργαλείο καταστροφής των μικρομεσαίων αγροτών και χαρακτήρισε  πολύ σημαντική την προσπάθεια της  ΚΕΟΣΟΕ να αντισταθεί με συνέπεια στο ποτάμι της καταστροφής.
                                                                             
                                             Νέες φυτεύσεις 

Νέα διαβούλευση με τους έλληνες αμπελουργούς για τα κριτήρια προτε-ραιότητας και ειδικότερα για την βαρύτητα του καθενός σχετικά με τις νέες φυτεύσεις θα έχει η ΚΕΟΣΟΕ, σε συνέχεια της ήδη πρόσφατα ολοκληρωθείσας, βάσει ερωτηματολογίου, που παρουσίασε αναλυτικά στην ημερίδα ο γεν. Διευθυντής της οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτης. Τα κριτήρια προτεραιότητας, όπως ανέφερε, ο προϊστάμενος του τμήματος Αμπέλου Δ. Γραμματικός, έχουν καταρχήν αποφασιστεί, είναι συνολικά 10 και η σκέψη που πρυτανεύει είναι να μην μείνει  απέξω κανείς ενδιαφερόμενος για τις νέες φυτεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η κατανομή του ετήσιου ποσοστού κατά 40% με αναλογική βάση και με 60% βάσει των κριτηρίων προτεραιότητας.
Ειδικότερα, για το καθεστώς νέων φυτεύσεων που θα εφαρμοσθεί από 1-1-2016, όπως προκύπτει από την αναλυτική ενημέρωση των εισηγητών , ισχύουν τα εξής :

ü  Περίπου 6.500 στρέμματα αντιστοιχούν στο ετήσιο 1% του συνόλου των εκτά-σεων που προβλέπει ο κανονισμός.
ü  Οι αιτήσεις υποβάλλονται για ένα μήνα ( 1η Μαΐου), εν συνεχεία οι αιτούντες ενημερώνονται για την επιλεξιμότητα των αιτήσεων τους και το αργότερο μέχρι 1ης Αυγούστου χορηγούνται οι άδειες.
ü  Αν η άδεια αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της αιτούμενης έκτασης, ο αιτών μπορεί να την αρνηθεί χωρίς διοικητική ποινή. Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να ολοκληρώσουν την φύτευση σε τρία χρόνια, διαφορετικά θα έχουν διοικητικές ποινές. Είναι πιθανό οι άδειες να θεωρηθούν διαρθρωτικό μέτρο και να τύχουν των σχετικών ενισχύσεων για αναδιάρθρωση.
ü  Τα κριτήρια προτεραιότητας πρέπει να δημοσιοποιούνται κατ έτος μέχρι 1ης Μαρτίου.  Η επιλογή των αιτήσεων συναρτάται με το αν ο αιτών κατέχει γεωργική έκταση ίση με αυτήν που αιτείται, αν διαθέτει επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες, αν από την αίτηση προκύπτει κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκε-κριμένων ΠΟΠ  και ΠΓΕ. Στα κριτήρια προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, προβλέ-πεται :  αν ο παραγωγός φυτεύει αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίσταται ως αρχηγός εκμετάλλευσης, αν οι αμπελώνες συμβάλουν στη διατήρηση του περι-βάλλοντος, αν πρόκειται για εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή ειδικούς περιορισμούς, αν προήλθαν από αναδασμό, αν οι υπό επιλογή ποικιλίες προ-σαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες, αν το σύστημα διαχείρισης οίνου θα οδηγήσει σε καλύτερης ποιότητας σταφύλια (έμμεση στήριξη της μη μηχανικής καλλιέργειας),η προηγούμενη συμπεριφορά του καλλιεργητή κλπ.

ü  Οι μεταβατικές διατάξεις προβλέπουν ότι οι παραγωγοί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2015 πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για την μετατροπή των δικαιωμάτων αναφύτευσης σε άδειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: