Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Απώλεια ανενεργών δικαιωμάτων Φύτευσης οιναμπέλωνΑπό την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή ς (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την εξέλιξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον αμπελουργικό τομέα και στα πλαίσια της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) οίνου, η Υπηρεσία μας
γνωστοποιεί στους αμπελουργούς του Νομού ότι τα ανενεργά δικαιώματα αμπελοκαλλιέργειας πρόκειται να διαγραφούν οριστικά από 1-1-2016, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική έκταση των αμπελώνων του Νομού μας. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων εκτάσεων αμπέλου, που είναι δηλωμένες στο αμπελουργικό μητρώο, αλλά έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχεια της καλλιέργειάς τους, έχουν την δυνατότητα να τα μεταβιβάσουν σε ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές, που αναζητούν δικαιώματα, προκειμένου αυτά να μην απωλεσθούν. Διευκρινίζεται ότι ως ανενεργό δικαίωμα νοείται

αμπελοκαλλιέργεια οιασδήποτε έκτασης πάνω από ένα (1) στρέμμα, που έχει δηλωθεί στο αμπελουργικό μητρώο και η οποία δεν συνοδεύεται από δήλωση ΟΣΔΕ και δήλωση συγκομιδής για δύο συνεχή έτη. Οι αμπελουργοί, που αποκτούν δικαιώματα από μεταβίβαση, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών Εκτάσεων και να
επιδοτηθούν για τα μέτρα Φύτευσης και Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για την διαδικασία μεταβίβασης στην Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46, στο τηλέφωνο 24413-55243 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Π.
Κουσιάς).
Ο Aναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημήτριος Β. Κωστής Γεωπόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: